Повідомлення про обробку персональних даних - WOMEN'S AID INTERNATIONAL

Повідомлення про обробку персональних даних

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» БО БФ «ВІМЕНЗ ЕЙД ІНТЕРНЕШНЛ» (надалі – Фонд)  повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів Фонду, опитування на веб-сайту Фонду та/чи за допомогою сервісу Google форм, з використанням мобільних месенджерів Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб’єкта персональних даних.

1. Володільцем персональних даних, що обробляються за допомогою за допомогою програмних засобів Фонду, опитування на веб-сайту Фонду та/чи за допомогою сервісу Google форм, з використанням мобільних месенджерів Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, є БО БФ «ВІМЕНЗ ЕЙД ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ – 44770698; місцезнаходження: Україна, 02072, місто Київ, вул. Чавдар Єлизавети, будинок 2, офіс 207; номер контактного телефону – +38 (050) 314 00 11).

2. Розпорядником персональних даних, є БО БФ «ВІМЕНЗ ЕЙД ІНТЕРНЕШНЛ»  ( код ЄДРПОУ – 44770698; місцезнаходження: Україна, 02072, місто Київ, вул. Чавдар Єлизавети, будинок 2, офіс 207; номер контактного телефону – +38 (050) 314 00 11).

3. Місцезнаходження персональних даних: Україна, 02072, місто Київ, вул. Чавдар Єлизавети, будинок 2, офіс 207.

4. До складу персональних даних включаються:

4.1. Загальні відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, стать, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);

4.2. Серія та/або номер документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України), свідоцтво про народження (для дитини віком до 14 років), посвідка на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), найменування органу, що видав документ, дата видачі, строк дії;

4.3. Відомості про смерть особи на підставі даних про смерть з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманих у порядку взаємодії інформаційних систем;

4.4. Вид та реквізити документів, що підтверджують право на пільгу, та строк дії такої пільги;

4.5. Відомості про: склад сім’ї; житло у разі перебування на квартирному обліку для поліпшення житлових умов; пільги, на які особа має право; фактичне користування пільгами, строк та обсяг їх отримання особою; підстави та дату надання статусу ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною; групу інвалідності; наявність кількох статусів згідно із Законом; надання матеріальної допомоги, забезпечення реабілітаційними послугами, отримання земельної ділянки, забезпечення житлом або надання компенсації, отримання інших пільг згідно із законодавством; забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації; забезпечення державою соціальними послугами; перебування на обліку у Державному центрі зайнятості; рівень освіти особи; робочі навички та робочий досвід особи; майнові права особи.

Збирання прізвища, ім’я, по батькові та реєстраційного номеру облікової картки платника податків здійснюється під час авторизації (електронної ідентифікації) шляхом добровільного особистого усного чи письмого повідомлення від особи, кому належать прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою допомогою програмних засобів Фонду, опитування за допомогою Google форм, з використанням мобільного додатку Viber.

5. Мета обробки персональних даних визначена в нормативно-правових актах, зокрема, в статті 3-1 Закону, Статуті БО БФ «ВІМЕНЗ ЕЙД ІНТЕРНЕШНЛ».

Метою обробки (збору) персональних даних є:

  • облік осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про волонтерську діяльність»;
  • реалізація особами, на яких поширюється чинність Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про волонтерську діяльність», пільг та інших соціальних гарантій, передбачених цими та іншими законодавчими актами;
  • адміністрування потреб осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про волонтерську діяльність»;

–  координація діяльності органів виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту осіб, визначених частиною першою  статті три.

6. Третіми особами, яким передаються персональні дані, що обробляються, є:

державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, виконавці житлово-комунальних послуг, яким персональні дані, що обробляються, передаються згідно з визначеним законодавством порядком взаємодії між електронними інформаційними ресурсами;

інші особи, що звертаються до БО БФ «ВІМЕНЗ ЕЙД ІНТЕРНЕШНЛ» та мають право отримати персональні дані виключно на підставах, визначених законом.

Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними (транскордонна передача персональних даних) не здійснюється.

Доступ до інформації про особу (персональних даних), що формується за допомогою програмних засобів Фонду, опитування за допомогою Google форм, з використанням мобільного додатку Viber, має визначений перелік працівників БО БФ «ВІМЕНЗ ЕЙД ІНТЕРНЕШНЛ».

7. Персональні дані зберігаються БО БФ «ВІМЕНЗ ЕЙД ІНТЕРНЕШНЛ».

8. Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

11) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Дякуємо!

Ми зв’яжемося з вами протягом наступних 48 годин»